Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále OP) platí pro nákup v internetovém obchodě Best4bikers.cz (dále prodávající), jehož provozovatelem je Ing. Michal Hronek, IČ: 86944291, DIČ: CZ7504253240, sídlem Na Klínku 1439, 547 01 Náchod, telefon +420 777 254 330.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

2.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.4. Místem doručení zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

2.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

2.6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu Best4bikers.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Způsob doručení a převzetí zboží

3.1. Expediční lhůta - dodací doba je závislá na druhu objednaného zboží. V případě, že zboží je skladem, pohybuje se doba dodání do 4 pracovních dnů od okamžiku objednání. V případě že zboží není skladem nebo se jedná o zboží distribuované ze zahraničí, může dojít k prodloužení dodací lhůty, a to až o 3 týdny. Pokud nebude z provozních důvodů možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. Jestliže expediční lhůta překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky nebo e-mailem.

3.2. Zboží je zasíláno na dobírku nebo je zboží možno po domluvě vyzvednout osobně na adrese prodávajícího. Zboží na dobírku bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím České Pošty, není-li dohodnuto jinak. Zboží bude doručeno na korespondenční, případně na adresu dodání, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží (o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu). Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. U zaslání Českou Poštou se doručení řídí podmínkami České pošty.
Ceny poštovného: Poštovné a balné je vždy počítáno k jedné objednávce a pohybu zásilky 100,-Kč vč. DPH při platbě předem na účet, při zaslání na dobírku je to 140,-Kč vč. DPH. Na Slovensko zasíláme pouze na dobírku za paušální poplatek 280,-Kč vč. DPH.

3.3. Převzetí zboží - zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s prodávajícím. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahů při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího. Nepřijme-li zákazník objednanou zásilku, způsobí tím provozovateli škodu (poštovné, dopravné a balné), která bude následně vymáhána občansko-právní cestou.

4. Reklamace

4.1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu Best4bikers.cz a právním řádem platným v ČR.

4.2. "Reklamační řád" internetového obchodu Best4Bikers.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

4.3. Záruka na zboží prodávané prostřednictvím Best4bikers.cz se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří "záruční podmínky výrobce". Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v Best4bikers.cz, čehož důkazem je daňový doklad - faktura.

4.4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - pokud objednávka nebyla na IČO
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, které nakoupil prostřednictvím internetového obchodu Best4bikers.cz, bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu (obal nesmí být žádným způsobem poškozen, zboží nesmí být rozbaleno, samolepky zajišťující spoje obalu nesmí být poškozeny) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem do 30 dnů od data doručení. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

5.2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu Best4bikers.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

5.3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

6. Ochrana osobních dat

Internetový obchod Best4bikers.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu Best4bikers.cz a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.

Pokud máte nejasnosti, pochybnosti, či Vám některá část nákupního řádu nevyhovuje, kontaktujte nás, vždy se snažíme vyjít zákazníkovi v jakémkoliv ohledu maximálně vstříc!

V Náchodě 1. 12. 2008

Ing. Michal Hronek - Best4bikers
Na Klínku 1439
547 01 Náchod

IČ: 86944291
DIČ: CZ7504253240

tel: +420 777 254 330
e-mail: hronek@best4bikers.cz

Zákony a předpisy:
   - občanský zák. č. 40/1964 Sb. §619-627 a příslušná novela č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb.
   - zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.
   - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zpět
Vaše IP adresa je  54.208.73.179.     Copyright © 2008-12 Best4Bikers.cz.    Powered by Zen Cart.